بداية

رواية تحملت اللي يقولونه وقلت لخاطر عيونه -15

رواية تحملت اللي يقولونه وقلت لخاطرعيونه - غرام

رواية تحملت اللي يقولونه وقلت لخاطر عيونه -15

ضمت يديني
قلت: توك تحنين ..!!
قالت: يدينك .. بس هذي قليله ..!!
يوم احضنتني دمّعت
قلت : تبكين ..؟
قالت : اظن الدمع ( أصدق وسيله)
ردّت ، وقالت : وش عذاب المحبين ..!!
قلت : " الغياب "
وفي عيونك دليله ..!!
آلبـآرت آلـ |[ 26 ]| ..

أهَزّ غِصَن اللِيلْ وَيِطيحْ بَاگرِ !

مَا بِينْ جَدرانْ المسَا / وَانْتِظَارِي ..

فِ يَديِ بَقايَا وَردْ وَاذَگر تَذاگر

وَأربَع جِهَاتٍ مَا تُـودي لِ دَارِيّ..!!

فـي بيـت أم فـآرس ..
جـآلـس بـ سـرحـآن .. وآلجـوآل بيـدهـ ..
صـورتهـآ مـآ فـآرقـت خيـآلـه ..
كشختهـآ .. جلـوسهـآ جنبـه .. هـدوءهـآ ..
مسـح خـدهـ بيـدهـ فـي مكـآن بـوستهـآ ..
( لعنبـو هـ آلشفـآيـف آللـي كنهـم سكـر .. أحـس ذآبـوآ فـي خـدي )
تنهـد تنهيـدهـ طـويلـه ومسمـوعـه ..
رفـع جـوآلـه ..
وقـرّر يتصـل عليهـآ .. يبـي يسمـع صـوتهـآ ..
يبـي يسمـع همسهـآ ..
حـس نفسـه مجنـون ..
نعـم مجنـون فيهــآ ..
( أصحـى يـآ فـآرس أصحـــى ..
مـوب هـذآ آللـي مخـطط لـه يـآ فـآرس ..
إنسـآهـآ .. لـو لحظـه وفكـر كيـف تنتقـم منهـآ ..!
أنـآ أبيهـآ خـآدمـه لـي ..
بـس كيـف بتحمـل بُعـدهـآ ..!
كيييييييييـف !! ) ..
أنسـدح علـى سـريـرهـ وغمـض عينـه بقـوهـ
يبـي آلـرآحـه ..
لكـن وشلـون تجيـه آلـرآحـه وصـورة غـرآم فـي بـآلـه .. !


×
×
×


أنـآ مِـنْ طِحْـت فـي " يـدهـ " ..
ظلمنـي ظلـم هـ |[ آلملعـون .. !


عنـد سمـآح ..
جـآلسـه فـ آلصـآلـه تنتظـرهـ يجـي ..
ملّـت مـن حيـآتهـآ معـه ..
هـذآ وهـي مـآ كملـت أسبـوعيـن ..
كيـف لـو تنتظـر لـ شهـر ..!
دخـل بهـدوء .. سلـم وجلـس ..
وتكلـم بـ خبـث / ليـش صـآحيـه لـ هـآلـوقـت ..!.. ولآ حـآبـه نسـوي جـو رومنسـي ..
تكلمـت بقهـر / ولآ بـ أحـلآمـك .. هـذآ آللـي نـآقـص أسـوي معـآك جـو رومنسـي ..!
نـآدر ضحـك بـ أستفـزآز / ههههههههههههههههه يكـون بعلمـك .. أنـآ آللـي مـآ أبـي منـك شـيء لآ جـو رومنسـي ولآ يحـزنـون .. ولـو حبيـت بنـآت آلنـآس وآلحمـآيـل كثيـر
.. أختـآر عـ كيفـي .. مـوب وحـدهـ أستغفـر آلله ربـي وأتـوب أليـك ..
سمـآح بـ عصبيـه / وش قصـدك ..!
نـآدر ببـرود / ولآ شـيء ..
سمـآح بـ قهـر / طلقنـي ..
نـآدر وهـو جـآمـع أصـآبعـه آلسبـآبـه وآلأبهـآم ويحـركهـم / وآلـ money جـآهـزيـن .. !
سمـآح بـ عصبيـه / ولآ هللـه لك وبتطلـق ورجلـك فـوق رآسـك ..
نـآدر بـ أستفـزآز / تـؤ تـؤ تـؤ .. ليـش آلعصبيـه ..! .. آللـي أولـه شـرط أخـرهـ نـور .. أتفقنـآ آلطـلآق يكـون بعـد أستـلآم آلفلـوس .. غيـرهـ لآ تقهـري حـآلـك لأنـك مـآ رآح
يحصلـك أي شـيء مـن آللـي فـ بـآلـك ..
سمـآح / حقيـــر
نـآدر ببـرود / مـوب أحقـر منـك طبعــــآ ..
مشـى متـوجـه لـ غـرفـة آلنـوم / تصبحـي علـى ألـف خيـر يـــآ سمـووحـه .. !


×
×
×


قَدْرُكَ / بِقَلْبِيْ فَرْقَ عَنْ سَآيِرِ الْنَاآسٍ .!
مَايَنْمْحيّ لَوْ غَبَتّ فَتَـرَّهِ طَوِيْلَهْ ..


فـي بيـت أبـو طـلآل ..
غـرفـة ورود ..
طلعـت مـن آلحمـآم بعـد مـآ أخـذت شـآور ..
دآفـئ بـدفـئ مشـآعـرهـآ ..
شـآفتـه منسـدح عـ آلكنبـه .. سـرحـآن
طلعـت لهـآ بيجـآمـه مـريحـه .. ودخلـت آلحمـآم تلبسهـآ ..!
طلعـت .. وجلسـت جنبـه .. / وش فيـك ..!
طـلآل / ولآ شـيء ..
ورود بـ عـدم تصـديـق / كـل هـ آلتعـآبيـر آللـي بـوجهـك .. وتقـول مـآ فيـك شـيء ..
طـلآل / ورود وش رآيـك تنتقلـي لـ جنـآحنـآ ..!
ورود بـ إبتسـآمـه / كـل هـ آلتفكيـر عشـآن ذآ آلمـوضـوع .. عمـومـآ ريـح بـآلـك لأنـي مـوب منتقلـه ..
طـلآل أعتـدل وحضنهـآ ../ ورود أنـآ مقـدر أبعـد عنـك أكثـر .. وخصـوصـآ بعـد آللـي صـآر .. آلله يخليـك أفهمينـي ..
ورود بـ إبتسـآمـه / أفكـر ..
طـلآل تنهـد / فكـري بـس لآ تطـولـي علـي .. تـرآي بحتـرق أكثـر مـن كـذآ ..
ورود بـ خجـل / طيـب ..


×
×
×


وَيِلْ قَلبيَ لآ رَحَلتِي عَنْ عُيُونِي لِ { ـآلغيَآآب .. " }


وَيِنْ ـآوَديّ وجَه صَبْريّ لآ تُولَجنِي آلحَنِين ..؟ ّ!


بيـت أبـو سلطـآن ..
غـرفـة نـوآف ..
../ لآ يـآ نـوآف لآ .. أنـآ خـآيفـه أحـد يشـوفنـآ .. وبعـدهـآ وش رآح يكـون مـوقفـي ..!
نـوآف بهـدوء / أنـآ زوجـك يـآ حـلآ ولآ نسيتـي .. وبعـديـن أنـآ لـو أسـوي فيـك وش مـآ أبـي محـد يقـدر يحكـي ..
حـلآ / لكـن لسـى مـآ تقفـل علينـآ بـآب وآحـد ..!
نـوآف / تقـآليـد آلـزوآج أشكـآليـآت ولآ أنـآ هـ آلحيـن زوجـك .. ( تنهـد تنهيـدهـ طـويلـه ) .. لكـن إذآ كـذآ بتـرتـآحـي فـ أنـآ مقـدر أقـول شـيء ..
حـلآ / لآ تـزعـل منـي و ...
قـآطعهـآ بهـدوء / مـآ زعلـت .. وبعـديـن لـك آلحـق تـرفضـي ألحيـن فـي بيـت أبـوك .. لكـن عنـدي مـوب مقبـول آلـرفـض ..
سكـتت بـ خجـل ..
نـوآف / تصبحـي علـى خيـر ..
حـلآ / بتنـآم ألحيـن ..!
نـوآف / أيـوهـ أحـس جسمـي تعبـآن ..
حـلآ / سـلآمـآت .. مـن أيـش ..!
نـوآف / ربـي يسلمـك .. قلـة نـوم لآ أكثـر ..
حـلآ / طيـب تصبـح علـى خيـر حبيبـي ..
نـوآف / وأنتـي مـن أهلـه .. مـع آلسـلآمـه ..
قفـل بـ زهـق ..
رمـى جسمـه عـ آلسـريـر ..
غمـض عينـه بـ زهـق أكثـر ..
ونـآآآآم ..!


×
×
×


فـي بيـت أبـو هيـآم ..
دخـل آلغـرفـه ..
لقـآهـآ منسـدحـه علـى آلسـريـر ..
مـن شـآفتـه جلسـت ..
أبـو هيـآم بـ إبتسـآمـه / أرجعـي نـوومـي .. أنـآ بتـأخـر عنـدي شغـل ..
أم فـآرس / لآ عـآدي بنتظـرك ..
أبـو هيـآم جلـس جنبهـآ ومسكهـآ مـن كتـوفهـآ بـ يسـدحهـآ ..
شهقـت بخـوف ودمعـت عينهـآ ..
أبـو هيـآم بـ حنـآن / لآ تخـآفـي يـآ نـوف أنـآ بـس بنـومـك ..
أم فـآرس بـ خـوف / لآ لآ أكيـد بتضـربنـي .. وآلله مـآ سـويـت شـيء وآلله ..
أبـو هيـآم حضنهـآ و بـ حنـآن بـآلـغ / تنكسـر يـدي لـو ضـربتـك .. أخـذي نفـس وأهـدي .. شهيـق زفيـر شهيـق زفيـر .. أيـوهـ كـذآ .. وألحيـن نـآمـي
سـدحهـآ عـ آلسـريـر وبـآس رآسهـآ .. وقـآم عنهـآ
../ أنتـي نـآمـي وأنـآ بخلـص شغلـي أوك
أم فـآرس / طيـب
طلـع وهـي غمضـت عينهـآ بـ رآحـه ..


×
×
×
ـالشمسْ في الشبآكـ
تبغى تصحيكـ
و النوم ما ودهـ يفارق عيونكـ
قم و اسمع ب قلبكـ حديث الشبآبيكـ
وشلون كآن الصبح بـآرد بدونــكـ


آليـوم آلثـآنـي ..

فـي بيـت أبـو سلطـآن ..
جنـآح سلطـآن ..
فتحـت عينهـآ بـ كسـل .. مـن أشعـة آلشمـس آللـي مضـآيقتهـآ ..
شـآفـت سلطـآن يـرتـب غتـرتـه عنـد آلمـرآيـه ..
تكلمـت بـ كسـل وأستغـرآب / صبـآح آلخيـر ..
سلطـآن نـآظـرهـآ مـن آلمـرآيـه و رد / صبـآح آلنـور ..
كـآنـت تبـي تسـألـه ويـن رآيـح ألحيـن ..
بـس أستحـت تسـألـه ..
سلطـآن تكلـم وهـو مـآشـي عنـد آلبـآب / تبيـن شـيء أنـآ بطلـع ويمكـن أتـأخـر ..
هيـآم بـ خـوف / أهلـي فيهـم شـيء ..!
سلطـآن / لآ ليـه تقـولـي كـذآ .. !
هيـآم / مـدري قلبـي مـوب مـرتـآح مـن طلعتـك .. أحـس ورآهـآ شـيء ..
مشـى وجلـس جنبهـآ وتكلـم بـ حنيـه / حبيبتـي وآلله أهلـك مـآفيهـم شـيء .. بـس أنـآ مـن آليـوم بـدوآم ..
طـآلعتـه بعـدم تصـديـق ..
ضحـك وقـآل / و ربـي أنـآ بـروح بيـت أبـوك لأنـه يبينـي أسـآعـدهـ بـ كـذآ شغلـه .. وقـررت أنـي أدوآم مـن آليـوم ..
هيـآم / إذآ صحيـح بتـروح لأبـوي خـذنـي معـك ..
سلطـآن ضحـك عليهـآ / ويـن بـروح يعنـي إذآ مـآ رحـت لأبـوك ..
هيـآم رفعـت كتـوفهـآ بـ معنـى مـدري / مـدري عنـك .. وبعـديـن أبـوي يحتـآج مسـآعـدتـي فـي آلقضـآيـآ ..
ضحـك بقـوهـ مـوب مصـدقهـآ ..
هيـآم ضـربتـه عـ كتفـه بـ خفـه / ليـش آلضحـك ..؟ ولآ مـوب مصـدقنـي .. أنـآ دخلـت قسـم شـريعـه وبعـدهـآ محـآمـآهـ عشـآن أسـآعـد أبـوي فـي قضـآيـآهـ ..
سكـت أولآ لأنـه مـآسمعهـآ تكلمـت عـن جـآمعتهـآ وهـو مـآ سـألهـآ .. وثـآنيـآ أبـوهـآ مـآ تكلـم وقـآل لـه ..
هيـآم / أقـوم أبـدل ..؟
سلطـآن / بسـرعـه لأنـي تـأخـرت ..
هيـآم بفـرحـه بـآستهـ عـ خـدهـ ورآحـت تبـدل ..!


/
\
/


بـدلـت ونـزلـت تحـت ..
أستـأذنـت مـن خـآلتهـآ وعمهـآ ..
وسمحـوآ لهـآ ..
وطلعـت هـي مـع سلطـآن .. !!


×
×
×


عنـد سمـآح ..
أتصلـت لـ آلمـرهـ آلثـآنيـه .. مـآرد عليهـآ ..
أتصلـت مـرهـ ثـآلثـه بـ إرتبـآك ..
رد عليهـآ ../ هـلآ بنيتـي ..
بكـت بـ إصطنـآع / مـآ أبيـه .. خـلآص زهقـت منـه .. أكـرهـه أكـرهـه ..
رد بـ هـدوء / ليـه وش صـآر ..!
سمـآح / يبـي 250 ألـف عشـآن يطلقنـي ..!
../ كـل هـ آلمبلـغ عشـآن طـلآقـك ..!
سمـآح / وش أسـوي .. مـن ويـن لـي أعطيـه ..!
../ شـوفـي يـآبنتـي أنـآ مـآلـي دخـل فـي حيـآتكـم .. يـآ تعطيـه هـ آلمبلـغ .. ولآ عيشـي معـه بـآقـي حيـآتكـم ..
سمـآح بـ ذهـول / تتخلـى عنـي ..! ويـن أتفـآقنـآ أتـزوجـه وأتطلـق وآخـذ ولـدك ..
أبـو سلطـآن / أتفقنـآ كـذآ بـس بـدون هـ آلمبلـغ ..
سمـآح بـ صـرآخ / أصـلآ آلغلـط منـي آللـي أسمـع كـلآمـك ..
وقفلـت بـ وجهـه ..


×
×
×


فـي بيـت أبـو هيـآم ..
فـي آلصـآلـه ..
أم فـآرس بـ حنيـه / عسـى مـآ يـزعلـك سليطيـن ..!
سلطـآن / أفـآآ عمتـي .. طـول وعـرض وأسمـي سليطيـن ..؟
هيـآم / ههههه سليطيـن عـ قـولتـك مـآ يقـدر يـزعلنـي ..
سلطـآن بـ عصبيـه مصطنعـه / وأنتـي بعـد معـآهـآ .. !
هيـآم حضنـت أم فـآرس بـ خـوف وقـآلـت / وآلله مـآ أعيـدهـآ ..
ضحكـوآ علـى حـركتهـآ ..
سلطـآن / يـآلله عمـي عشـآن نخلـص شغلنـآ بـدري شـوي ..
أبـو هيـآم قـآم / يـآلله ..
هيـآم / تحتـآج مسـآعـدهـ يبـه ..!
أبـو هيـآم بـ إبتسـآمـه / خلـك قـريـب .. يمكـن نحتـآجـك ..
هيـآم بـ فـرحـه / طيـب ..
مشـوآ متـوجهيـن لـ آلمكتـب ..
أم فـآرس قـآمـت / بجهـز لهـم شـيء يـآكلـوهـ ..
هيـآم قـآمـت / معـآك خـآلتـي .. أقـول خـآلتـي وش رآيـك نجهـز آلغـذآ ..!
أم فـآرس / بتتغـذوآ معنـآ ..!
هيـآم / مـآ تبينـآ ..!
أم فـآرس / لآ وش دعـوهـ .. بـس أبـوك مـآ قـآل عشـآن كـذآ أستغـربـت ..
هيـآم / لآ حنـآ عـزمنـآ حـآلنـآ ..
أم فـآرس / آلبيـت بيتكـم وتجيـه أي وقـت .. ومـآبينـك وبيـن أبـوك عـزيمـه .. صـح ولآ لآ ..!
هيـآم حضنتهـآ / صـح خـآلتـي صـح ..
أم فـآرس بـآدلتهـآ آلحضـن ..


×
×
×


اللهم آرْزُقْني فرحة كطَهِّر قلبي ...!?


عنـد غـلآ ..
مسكهـآ مـن خصـرهـآ يحـآول يثبتهـآ علـى آلأرض عشـآن تمشـي ..
بعـد مـآ أغمـي عليهـآ وصحـت وهـي تحـس بـ دوآر فـي رآسهـآ ..
سـدحهـآ عـ آلسـريـر ..
نـآيـف قـآم .. وتكلمـت / علـى ويـن ..!
نـآيـف / بجيـب عبـآتـك .. بـوديـك آلمستشفـى ..
غـلآ / لآ مـآ أبـي ..
نـآيـف بـ إستغـرآب / ليـه ..!
غـلآ / أنـآ أعـرف وش فينـي ..!
نـآيـف بـ خـوف / وش فيـك ..!
غـلآ / أنـآ حــآمــل ..


×
×
×


‏?‏?‏?‏?‏?‏?‏?‏? يحز بخاطري إني ( بعـت ) هالكون /
لـ عيـن إنســـان ،،
يحـــا?ل قد مايقدر : انہ بس !
.. يقہرني


فـي بيـت أبـو رآكـآن ..
غـرفـة غـرآم ..
أزعجهـآ صـوت آلجـوآل ..
فتحـت عينهـآ ورفعـت آلجـوآل ..
فـآرس قلبـي يتصـل بـك ..
خيــر وش عنـدهـ ذآ
أووف آلله يعينـي عليـه ..
رفعتـه ../ هـلآ ..
فـآرس بـ عصبيـه / ليـش مـآ تـردي ..!
غـرآم / كنـت نـآيمـه .. وش فيـك ..! فيكـم شـيء ..؟
فـآرس ببـرود / مـرهـ ثـآنيـه أتصـل تـرفعيـه علـى طـول ..
غـرآم / أنـت مجنـون ولآ وش سـآلفتـك .. أقـولـك نـآيمـه تقـولـي مـرهـ ثـآنيـه تـرفعيـه .. وآلله مـآ كنـت قـآعـدهـ أرقـص وحقـرتـك ..
فـآرس / أحتـرمينـي يـآ غـرآم لأخليـك تحتـرمينـي غصـب ..
غـرآم / محتـرمتـك قبـل لآ تحكـي .. ( وبقهـر ) .. ليـش متصـل ..!
فـآرس / وآلله عـآد زوجتـي وأتصـل عليـك أي وقـت ..
غـرآم بـ عصبيـه / وأنـآ نـآيمـه ومـوب مستعـدهـ أصحـى مـن آلنـوم عشـآن أكلمـك وأنـت مـآ عنـدك سـآلفـه ..
فـآرس بـ عصبيـه / غـرآآآمـووه وجـع ..
غـرآم / يـوجعـك إن شـآء آلله ..
فـآرس / أنتـي مـآ تتعـآملـي ألآ بـ كـف وأنتـي نـآيمـه وكـف وأنتـي صـآحيـه عشـآن تتعلمـي آلأدب ..
غـرآم بـ قهـر / هـذآ آلأسلـوب لـك ولأشكـآلـك ..
فـآرس بـ قهـر منهـآ وعصبيـه / خلـك تجـي عنـدي وشـوفـي وش بسـوي فيـك .. أمـآ ذليتـك وخليتـك تبكـي نـدم عـ كـلآمـك مـآ أكـون فـآرس ..!
غـرآم بـ هـدوء / فـآرس طلقنــــي ..!


أنتهـىـآ ..
( تـوقعـآتكـم ..
لـ جميـع أبطـآل روآيتـي ..
سلطـآن , فـآرس , نـوآف , طـلآل , نـآيـف .. هيـآم , غـرآم , حـلآ , ورود , غـلآ ) ..

آلبـآرت آلـ |[ 27 ]| .. و آلـ |[ 28 ]| ..


لملـم آلخـآفـق جـروحـه !وآبتـدأ درب آلـرحيييييييل ُ
وآلحقيقـه .. .. .. .. .. :
حييييييييل مـرّهـ !
وآلهـوىـآ كلـه خــدآع !
وآلتعـآسـه بـآينـه وأكبـر دليـل ~
جـرحـك ..
آللـي .. فـي عيـونـي ُ
رآسـم آلـدنيـآ { ضيــــــــــآع !!


فـي بيـت أم فـآرس ..
سمـع صـوتهـآ آلهـآدئ / فـآرس طلقنـــي
أنصـدم حـس نفسـه مـآ سمـع وش قـآلـت سـأل بـ صـدمـه / شنـوو ..!
ردت عليهـ بـ كـل غـرور / كـلآم آلملـوك مـآ ينعـآد ..
أنقهـر مـن أسلـوبهـآ لكنـه رد بـ هـدوء / أعتبـرينـي مـآ سمعـت وش قلتـي وقـوليهـآ مـرهـ ثـآنيـه ..
غـرآم وهـي تشـدد علـى كـل كلمـة تقـولهـآ / قلـت لـك طلقنـــي ..
أنقهـر منهـآ / وتـرجعـي تقـوليهـآ بـ كـل قـوآة وجـه ..!
غـرآم / أيـه ولـو تحـب أقـولهـآ مـن آليـوم لـ بكـرهـ قلتهـآ .. طلقنـي يـآ فـآرس طلقنـي .. أنـآ أكـررررهـك أكـررررهـك فـوق مـآ تتصـور ..
( هـذآ وأنـآ أحلـم فيهـآ ليـل ونهـآر تقـول هـ آلحكـي ) لكنـه رد بـ بـرود / لآ وآللـي يـرحـم وآلـديـك أنـآ بمـوت لـو كـرهتينـي .. علـى فكـرهـ آلشعـور متبـآدل ..
غـرآم / بمـآ أنـه شعـور متبـآدل فـ طلقنـي أحسـن ..
( وتـرجـع تكـررهـآ .. مـآ تـدري أنهـآ تـذبحنـي ) رد بـ هـدوئـه / طـلآق مـوب مطلـق لـو تمـوتيـن ..
غـرآم / أنـت ليـه أنـآنـي كـذآ .. ! .. أنـت تكـرهنـي وأنـآ أكـرهـك .. فـ طلقنـي بهـدوء وآلـوجـه مـن آلـوجـه أبيـض ..
( أكـرههـآ ..! مـآ تـدري يـآ غـرآم أن حبـك تمكـن فـي قلبـي ) رد عليهـآ بغـرور / لأنـي أنـآنـي آلطـلآق لآ تحلميـن فيـه .. سمعتـي لآ تحلميـن فيـه ..
غـرآم بـ عصبيـه / حقيـر
فـآرس بـ غضـب / تـرآك قلتيهـآ لـ آلمـرهـ آلثـآنيـه .. وأنـآ سـآكـت لـك .. لكـن معليـش مصيـرك تجـي عنـدي وأعـرف أتصـرف معـك ..
غـرآم / آلله لآ يجيـب هـذآك آليـوم .. وإن شـآء آلله أمـووت قبـل لآ يجـي آليـوم آللـي أصيـر معـك فـي بيـت وآحـد ..
( يـومـي قبـل يـومـك ) رد بـ هـدوء / إن شـآء آلله وأنفـك منـك .. قبـل لآ أسكـر لآ تنسـي تجهـزي حـآلـك كـويـس جهـآز ينـآسـب فـآرس أحمـد آلـ ... مـآ أبـي أتفشـل مـع
آلنـآس ..
غـرآم بـ غضـب / ولآ تنسـى أنـآ غـرآم خـآلـد آلـ ... ومـوب أنـت تجـي تعلمنـي كيـف أجهـز حـآلـي
( وأنـآ أشهـد ) رد عليهـآ / مـآ شفـت كشختـك لسـى .. كـل آللـي تلبسيـه شـرآشيـح .. مـآ شفتـك متـأنقـه أبـد ..
غـرآم / مـآ رآح أرد عليـك لأنـي وآثقـه بـذوقـي .. ولمـآ أنـآ أفشـل ومـلآبسـي شـرآشيـح عـ قـولتـك .. طلقنـي عشـآن لآ تتفشـل زوود ..
( وتـرجـع تكـررهـآ مـآ تـدري أنـك طعنتـي قلبـي يـآ غـرآم حـرآم عليـك ) رد عليهـآ / طـلآق مـوب مطلـق .. ومـلآبسـك شـرآشيـح ومـآنيـب مغيـر كـلآمـي .. ويـآلله ضيعـت
وقتـي علـى سـوآلـف بنـآت فـآشلـه ..
وقفـل بـ وجههـآ .. !!


×
×
×


عنـد سمـآح ..
طلعـت مـن آلغـرفـه ..
شـآفـت نـآدر جـآلـس علـى آلآب تـوب ..
تـوجهـت لـه وجلسـت جنبـه ..
تكلمـت بـ هـدوء / نـآدر ..
نـآدر بـ إنـدمـآج / هـمم
سمـآح مـدت لـه بطـآقتهـآ / تفضـل ..
نـآدر بـ إستغـرآب / ليـش ..!
سمـآح / ثمـن آلطـلآق ..
نـآدر بـ صـدمـه / أيـش ..!
سمـآح / بطـآقتـي فيهـآ 200 ألـف خـذهـآ .. وطلقنـي
نـآدر / مـن جـدك ..!
سمـآح / أيـه مـن جـد .. أنـآ أبـي آلطـلآق .. وآلفلـوس صـآرت عنـدك ..!
نـآدر أخـذ نفـس / هـذآ قـرآرك ..!
سمـآح بـ تصميـم / ولآ رآح أتـرآجـع عنـه ..
نـآدر تنهـد وطـآلـع فيهـآ / سمـآح أنتـي طـآلـق ..
قـآمـت وطلعـت لـ آلغـرفـه .. جمعـت مـلآبسهـآ ..
وطلعـت مـن حيـآة نـآدر ..


×
×
×


لازم تذوق الذل ..
وتعيش مكســــور ..
هذا .. وعد مني مادمت أنا حي ..
ولو بعت لي عمرك ماقلت مشكـــوور ..
لأنك بعيني كلــــك ((ولا شـــئ))..


فـي بيـت أبـو رآكـآن ..
غـرفـة غـرآم ..
تمشـي بـ غضـب فـي آلغـرفـه ..
وتكلـم حـآلهـآ ..
( أنـآ مـلآبسـي شـرآشيـح ..!
مـآ يبـي يتفشـل مـع آلنـآس ..!
وش هـ آلأسلـوب آلهمجـي ..!
أحـد يقـول لـ زوجتـه كـذآ ..!
مـآ فيـه ألآ فـآرس ..
فـآرس إنسـآن حلـوو مـن بـرآ لكـن مـن جـوآ ..
جـوآهـ قلـب أسـود .. همجـي مـآ يعـرف يتفـآهـم ..
لسـآنـه دنـيء بـ دنـآئتـه ..
أسلـوبـه يقهـــر وربـي ..
أكـررررهـه أكـرررهـه .. ولـو قلتهـآ مـن آليـوم لـ بكـرآ
مـآ وفـت حقـه ..
جلسـت عـ آلسـريـر بـ غضـب أكبـر ..
ورفعـت غـرتهـآ مـن عـ وجههـآ بـ عصبيـه ..
( أنـآ رآح أوريـك ميـن غـرآم ..
رآح تشـوف أسلـوب ثـآنـي ..
أسلـوب يخليـك تتعلـق فينـي وبعـدهـآ ..
بعـدهـآ بـرميـك مثـل آلكلـب ورآي ..
وأخليـك تبكـي نـدم ..
وهـذآ وعـد منـي .. )
مسكـت جـوآلهـآ ..
وأتصلـت عـ فـآرس قلبـي ..
تكلمـت بعـد مـآ رفـع ..
بـ دلـع / هـآي حبيبـي ..
بلـع ريقـه وتكلـم بـ شـدهـ / منـو حبيبـك ..!
غـرآم بـ دلـع ضحكـت / هههههه منـو غيـرك يـآ فـآرس ..!
بلـع ريقـه لـ آلمـرهـ آلثـآنيـه وتكلـم بـ إستغـرآب ../ أنـآ ..!
غـرآم بـ رقـه / أيـوهـ ليـه مستغـرب ..!.. أقـول حبيبـي ..
فـآرس بـ رقـه أستغـربتهـآ / آمـري وأنـآ ألبـي ..
غـرآم بـ دلـع وسـط أستغـرآبهـآ / ممكـن تقبـل دعـوتـي وتجـي تتعشـى معـي آلليلـه ..!
فـآرس بـ فـرح / ممكـن يـآ قلبـي بـس أنـآ رآح أعـزمـك علـى أحلـى مطعـم ..
غـرآم بـ دلـع / لآ أنـآ عـزمتـك قبـل يعنـي عشـآك عنـدي آلليلـه .. ومـرهـ ثـآنيـه أنـت ..
فـآرس / مـن عيـونـي يـآ عيـونـي ..
غـرآم / تيـب أنـآ أنتظـرك آلسـآعـه 9 ..
فـآرس / طيـب ..
غـرآم / بـآآي حـووبـي ..
قفلـت وهـي منقـرفـه منـه ..
بـس رآح تتحمـل لمـآ يطيـح فـي حبهـآ ..
وطلعـت مـن آلغـرفـه لـ آلمطبـخ ..
لـ تبـدأ أول خطـوهـ لـ قلـب آلـرجـل ..
بطنــه ..


×
×
×


لآ أريـد شَـي سـوى
. . . . " وجُـودكَ " جَـآنبـيِ
حينهَـآ أحُـسْ بَ أمتـلآكْ كـل شـي ` !

يتبع ,,,,

👇👇👇


تعليقات  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -