بداية

رواية فداك قلبي -27

رواية فداك قلبي - غرام

رواية فداك قلبي -27

احمد : بس العنود ً اما الـبآقيً علمتهمً ويعدين مالهم دخلً انتي زوجتًي وهم عنهدهمً ابوً على مآاظن
جوريُ ببراءه: طيبً ليه اسلوبكً كذا تستفزنيَ !!
احمدً ابتسم : مو قـآصصدَ . .. . يلآ وصصلنآ
جوريُ طلعتً ودخًلت معهً
جوري+احمد : السسًلآم
ام احمد فرحت بجيتهم : وعليكم السسلآم ياحي اللهً العرسسآأن
جوري سلمتً عليهآً : لله يحييكً
ام احمدً : اخباركمً كيف قضيتوهآً
احمدِ : الحمدللهً
احمدً : الا وين البنات مااششوفهمًَ !!
ام احمدً : يلبسسونً ونازلين الحينً
ام احمدً تلف عال جوري اللي جبهآً وتبوسهآ : اخباركً حبيبتيْ عسسآ ماضايقكَ او شيءً
جوريُ ابستمت : آلحمدله بخيرً . . لـآ شدعوهً خآلتيً مآضايقني ولـآ ششًيء
ام احمدً : الحمدللهً
دخلتً العنود بدفااششهً وتصارخ : جوووووووووووريً ََ مرت اخويً احببببببببكك
الك: ههههههه
الجوري وقفت لهآ : هههه ياهلآ وغلآً
عنودً تضرب كتفهآً وتغمز لهآ : كيف الحآلً والليله امسسً حلوآ لزيزآ ولـآ
الجوري قلب وجههآً : عًيب عليكً
عنودً نآظر احمد وتنآظر الجوري : شفيكمً كنكمْ متطآققينً واحد غاصبكمِ [ احمد كآن باردً بجلسته والجوري بس تبتسم ]
احمدً كان جنبهً بس بمسافهً " سحبهآ م العنود وجلسهآ بجنبهً وهو حاضنها على جنبً " : من قـآلْ . . بعدينْ تفسيركْ هذآ لـآ يتكرر مره ثـآنيهً
جوريً تحسً كل شيء فيها انششلً توترتِ بقربه كثييرْ وبعدتً شوي شويً الا ماصارت جنبهً
احمدً نآظرها وهمس لهآ : انتي وش مشكلتكً تبعدينً ترآ ماأكلً . .
جوري خجلتً وبعدت يدهً : طيبً ادريً
أحمدً يلف وجههً : لنـآ كلآم ثـآنيُ
عنود : وشششً عليه تتهآمسسونً
احمد : وش دخلكً
عنود : وششِ هآلمعرسً نفسسه في خششمهً
احمد : كمِ مره تبيني اقولٍ لـآ تفسرينً ع كيفكً
عنودً : حنا اسسفنً
احمد : ليه تتعممينهآ مآافي الا نتيً
عنود جلست جنب الجوري وتسولف معهآ
جٌوري اخيراُ تكلمتً : عمي وينً ؟
ام احمدً : بو أحمدً طلعً الششًركهً كآن عندهً شغله ضروريهً ورآح
جوريُ : يعني مآرح نشوفهً ؟
ام احمدً : انتوآ متىً موعد طيارتكمً ؟
جوري ناظرت احمدً "احمد " : الساعه 12
ام احمدً : لـآ مارح يحلق عليكم اذا بتروحينْ بيت بو مششاري
دخلوآ رغد وا جوآهرٍ : هاااااااايً
سلموآ على بعضِ و تضممٍ واحرآجاتً ششويً
رغدً : الا وينً السفرهً ؟
جُوريُ تهمسٍ لنفسهآ وتضحك : هه الرياَض
عنودً لفت عليهآ : قلتي شيء َ؟
جوري: ههه لـآ سلآمتًك
ام احمد قامت : بروح اششوفُ القهوه
احمد بجنبهآ : ترآ سسمعتً
جوريً لفت بغرورٍ : مآقلت ششًيء
جوآهر : شوي شويِ علينآ خفيً
جوري : ههههً
رغد : ويييييينً رايحينً ؟
احمد : المآنيـآ
عنود :وناسسهً َ ودونيً
جوريُ : حياكً
احمد : لـآ واللهً تعزمً
عنود تضم جوريً : لبى قلبهآُا ماتنساناً
احمدً : مآعرفتكِ على اصلكً
عنود: امووت ع الفآهمً
احمد : وبعديْ وخريً "بعدهآ " عن مرتي لـآ تضمينهآ على كيفكً هوَ
عنود نآظرت الجوري الخجلآنهً : ياعمممممريً انتيً لونك احمرً
الكل : ههههههههً
احمدً وقفً ومسكْ الجوريً : يلآ حنآ طآلعينً
رغد : يووووهً لسسا ما جلسنآ معكم
احمدً : بنروحً عشان مايمديً على مانروح بيتْ عميً
رغد تسلم عليه ً: اجل تروحونْ وترجعونً بالسسلآمهً يارب
جوآهر جاتً ضمتهمَ : لبى قلبكمً لآيقينً توصلون بالسلآمهً
عنودً تسسلمً وتضمً جوري عنآد :جوري مآوصيك على اخوًيً ترآه شديد مو حلوً ويعصصبً و كريه و
احمد : هي هيً تخربينه عليً
البنات هههههههه
احمدً : لـآ تصدقينهآ تلعبٍ عليكً " راحوآ لآـمهم وسلموآ "
جوري : وصلوآ سلآمي لعميً
البنات : يوووصلً
"وطلعوآً على بيت ابو مششاريً "
مششاريً جآيويصارخ : طيييييييييبً شو ي شويً ....."وينآدي" فطيييييييمً فطيييمً وصصمخ
فآطمه جآت : نعم بـآباً
مشاريً مكشر توه صاحي من النومٍ : تشوفينً احد ع الباب جآلسسه ليهً قوميً فتحيً
فاطمه خافت من التهزئيه ورحت سريع فتحت الباب ورجعت
مشاري لمحهآ :تعالي يالصمخه منً ؟
فاطمه وهي جايه دخلت جوريُ وبومَ تضضمهَ
فاطمهً : مدآم جوريُ
مششاريٍ :يضمهآ : ياحلي اللهٍ عروسنآ واختنآ
جوريُ :اشقت لكً
مشاريُ جلسهآ : امدىً كلهآ ييومُ بس والله البيت دونكِ مآيسوى والنشبه معنآً وصصلت معنآ
جوري : ههههههههههه
مشاريٍ شاف احمد دآخلً وسلم ليه : هلا هلا بالنسسيب
احمد : ياهلآ فيكً
مشاري : كيف الحآلٍ عسسى مااذيت اختيُ
احمدً : ههههً الحمدللهً عايشينً َ . . والله هي اللي اذتنيً قول
مشارريُ : افـآاا وليهً
احمدً بهمس له : بكىً
مشاري : هههههههههً ماعليكْ هاذي لـآزمً
احمدً : ههههههههههه
جوري : وشش تحشونً فيني ؟
مششاريً : افـآأ حنا نحشً الـأخ والزوجً لآ لآ ً مانرضضى عليكً
جوري بوزت : وآاضضحَ . . وينِ بابي واميً واخوآني
مشاري قامً : بروح انآديً اميً
الجوري جآلسسه جنب مشاريً و احمدً بعد مشاريٍ : تعآليً "واشر جنبه "
جوريُ قربت شوي
احمد ينآظرهآ : الجوووريً !!
جوري : ههههه قربتً اكثر من كذا
احمدً خق ع الضحكهَ : ها اي ايً تعآلي قربي
جوري هزت بلآ
احمدً سحبهـآ وجلسهآ جنبهً ولاصقه : مآتجينً الا كذا ولـآ مايمشي الكلآمً عنييدهً
جوري : هههههههً
جآت صصبىِ
وري: اهلاً
صبى سلمت عليهً وضمتهآ : شخبارك
جوريُ : تمآأم اخبارك انتيً
صبىٍ: بخييُر "وجالسسهً تخز احمد "
جوري حست نظرآتهم فيها كرهً : ههههه صبىِ وش فيكً
صبى : نـآويه عليهً
جوريًبهمسً لهآ : عيبً عليكً
احمدً : لييه النظرآت هاذي
صبى قامت : لسسا ماسويتً انت شيء لاختيً بًسس الجآيآـت كثيره
احمد + الجوري : ؟!!!
دخلً ابوها وامها مع مشاري وعبدالله وسلموا عليهمً وفرحوآ لهمً
ابو مششاريً : شلونكَ ياولديً ؟
احمد : الحمدللهً بخيرً
ابو مششاريً : الا متى موعدً طيارتكمً ؟
احمدَ : 12 تقريباً
عبداللهً : مارح تلحقون كذا السساعهً 10 على المطآر بياخذ وقت
احمدً : صصدقتً وللهً اجل حنآ ماشينً "وقف"
والكل وقف معه ويسلمونً عليهم و اللي يوصصًيٍْ
احمدَ مد بيصافح صبىِ
صبى تكتفتِ وهي قبالهً : اسفه انـآ مااسلمٍ على اي احدً
جوري : بنتً
صبى : والله بكيفي
احمد ابتسم ورجع يدهً
عبدالله ضرب راس بى على قدآم وصدمت بصدرً احمد : عيبً عليك
احمدًابستم وهو يبعدهآ : شوي شويً عليهآ
صبى تفشلت و خجلتً : عبييييدً
الكل : ههههههه
عبدالله : ووووووووييو صبىِ تفشلت اول مرهِ ياصبىِ اشوفك تخجلينْ ياحليلْ يايمهْ عندي اخت ثانيه
الكل :ههههههههههههههه
صبى راحت : سسسامجً
جوري : حررااامً
مششاريً يغمز لهآ : يعني افهم انك مآغرتي من اختكً
جوري قلبً وجههآ الوانً
الكل: ههههههههههه
احمد مسك يدهآ وطلعوآ . . للمطآرً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عندَ تركيٍ بمكتبهً رن جوآلهً ورفعه شافهِ عمهً جأسسم : غريبً
تركيً : هلا عميً
ابو خآلدً : السلآمٍ عليكمْ هلآ تركيً
تركيً : وعليكمْ السلآم هلآ فيك
ابو خآلدٍ : كيف الحآل؟
تركي : الحمدللهٍ اخبارك انت عميً ؟
ابو خالد : بخيرْ طيبينْ
تركي : الا بغيت ششي
ابو الد :ه هههههً لازم اذا اتصلتٍ ابغى شيء عآدي عم يبي يكلم ولد اخوه
تركي : هههههههههً حقك عليً بس العآدهً
او خآلد : ههههً بغيت ابوكً وينه اتصل لي مايردً ولـآ على حق مكتبهً
تركي : مدري هو ً موجودً بالشششركهً مآتصلت ع السكرتير
ابو خالد :ماعندي رقمهً
تركي : خلآص اكلمهً و اقولهِ الحينْ يرجع يتصل
ابو خالد : يعطيك العافيه
تركي : لله يعافيك مع السلآمهً
ابو خالد : مع السلآمه "وسكر"
...
تركيً دخل جوآله بجيبهً : ياربي مششوآار اوووفً ياربي "وقآم "
طلعً ومشى ناحية السكرتير حقه
السكرتير وقف : ايوآ طال عمركً بغيت ششًيء
تركي وهو يمشي : خلك خلكً بروح انـآ
سكرتير بعد مآطلع تركي جلسً < < بندًر المششهورً ههه


دخل جنآحً ابوهـً وشاف السكرتيرْ وقفُ : جلسسوآ وش بلآكمً ندخل توقفوآً اجلس اجلسْ اللخ يخلف عليكً
السكتير : هه احترآماُ لكٍ طآلع عمركً
تركيً تنهد : مآرح تفهمونً "طق الباب ودخلً بدون مايسمع ردً "
ابو تركي كـآنً يكلم وسكرً: ايًـوآ تركيً
تركيُ جآبها طآير : يبى ع
ابو تركي قاطعه : طلعهً من الشركه مآفي
تركي : انت وين انا وينْ لـآ عمي اتصل عليك ولـآ رديت عليهْ واتصل ع الشركه ولا رديتْ مدري وش السالفه المهم اتصل عليهْ الحينْ يبيكً
ابو تركي : ايه جوآلي ماجبتهً و التلفون اكلمً خلاص طيبُ تبغى شيء
تركيُ كان بيطلع ووقفً ابستم لابوه : مممً شرآكً يايبى نطلعً اليوم ونتهرب عن الشغل
ابو تركي يقلد حماسسهُ : شرايك ياولديْ نجلسً بالشركهً "وبعصبيه " وانت تنثبر
تركي كشر : طيب طيب "وطلع "
وهو طىآلعً السكرتير وقف
تركي وهو يمشي ويكلم السكرتير وهو مكشر : مشكله اذا الـآباء مايفهمون الـآبناء
سكرتيرً ابستم وجلسً وهو عارف كالعادهً ان تركيً اذا طلع يتحلطمً انه يبي يطلعً
ـــــــــــــــــــــــــــ
قـآمتً من السريرْ ولـآ نامتً من صحتً خآلدً الساعه 8 ولـآ نامتً تعبانهً : اوووفً يألمً
ورنً جوآلـهآ ورفعته " دآنهً دآقهً عليً " و ردت : هلآ دانهً
دانهً : هلا وغلآ كيفك؟
غادهً : مو بخير
دانهً : صوتكً فيه شيًء وش فيك
غادهً : مدريً ولدً اخوكً خل فينيً ششُيء الله يهدآه
دناه :هههههً الحينْ تبرتيْ و صار ولد اخويً
غاده : هههههً "ومسكت بطنهآ " اااهً
دانهً خافت : غدووً حبيبتيً صار فيك شيء
غاده ابستمت : هه لـآ بس اذا ضحكت كثيرً من الضح بطنيً يألمنيً
دانه خايفه عليهآ : طيبً تبيني اجيكً اجلسسً معكً
غاده : لـآ مالا داعيً حاتي
دانهً : متى خآلدً يرجعً ؟
غادهً : تقريباً 3 اذا تأخر و اذا مبكرً 2
دانهً : يعني يمديً الحين الساعه 11 تكوني لحآلكْ بجيكً
غاده : لـآ تتعبي على روحكً
دانهً : لـآ بجيكْ الحين يلا باي
غاده : باي
.................
بعدً دقـآيق وصصلت دآنهً : ميريً وين غاده
ميريً : up in her Suite [ فوقُ بجنآحهآ ]
دانهْ صعدت لها بالمصصعدً وطقت البآبً ودخلتً
طلت بوجههآ : هااايً
غادهً وقفتُ بتعبً :هيااتً دونيً "باستها وجلست"
دانهً: حيااتيً انتي وجههكً ابداُ مو طيبُ
غاده نفسها علىً ورآ وحطت يدينها على راسهآ : مصدعهً وبطني والبيبي يألمنيً كثيرً هآليويمينً
دانهً : وخوييلدْ تآرككً الدب
غاده : لـآ ياحياتيْ هوً مآيتركنيً الا اذا نمت ولا عالشركهً مايبي يروحً بس انا اغصبهآًا مايصلح يتركهآ
دانهً : الله يديمكمً سوآ يارب
غاده بهمس : امينً
دانه : طيبً اكلتيً ششيء
غاده : سربت عصصيرٍ دآيم كل يوم اشربً
دانه : مآيصلحِ اخلي ميريٍ تسوي شيء الحين
غاده : لـآ خليهآ اذا رجعً خآلدً
دانهً جلست : برآحتكً .. "ششافتً كتآبٍ احمر ٍ كبيييير] ضخمِ " هذا وشوً ؟
غادهُ نآظرتهً : مممِ . . . "خجلتً"هذآ صورِ زوآجنـآ و شهر الشعسسل ,
دانهً : هههه اموت ع الخجلآنً .. عآديْ اششوفهمً
غاده بخجلً : شوفهمِ بس تعآليً جنبيً
دانه خذته وجلست جنبهً : ليه؟
غاده : عيب فه اغلآأطً
دانه : هههههههههههههً عآدي انآ ع وششكً
غادهً : حتى لوً
دانهً : واااو خطيره صورتكِ هآذيِ
غاده : ايوآ هنآ بالمآلديف كنت ع البحرً
[ كانت غادهً واقفهً عند البحرْ والهوآء يحرك فستآنها وشعرهآً وظلهآ باينً ]
غاده : تصدقين كنت ماادري هو صورنيً من داخلً غرفتنآ
دانه : هههههً بس حلوآ خطييره
دانه : شوقتيني ع المآلديف مرهً حلوآاا شكلهآ
غاده : ايوا كثيييير حلوآً بسس كلهآ طبيعه و بحرً يعنًـي احلى شيء هاذا
دانهً : وناسسهً
دانه وهي تلف وتعلق على كم صورهٍ : هذا خلصنـآ جزر المآلديفً الحينً وين ؟
غاده ابتسمت : هههِ هنـآ العيبً بفرنسـآ باريًسس
دانهً : انا احب العييييُب ههههههههه
لفوآ ع الصور كلها لهمً و اكثر شيء غادهً تسسوي حركآاتُ تضحكِ
دانه : ههههههه انتيً هبله
[ في صورهْ لي وانـآ مآسكه المآيً ومديتٍ لسآنُي اخوف خآلدً يعني ههه ]
غاده : هههههه هنآً كنت اغلى عليه وهو يقولٍ بلا دلع يلا صوري وانا سويت اخوفهً ومديت لسسآني
دانه : ههههههههههً
غاده قامتِ : لحظآ بروحً اجيبً الصور الثآنيه "وقآمت"
دانه لفت ع الصورِ لمن شهقت ع صورِه
كآنت [ لخآلدِ ضـآمً .. غاده وو. . في السريرٍ ] و انفجرت ضحك : ههههههههههههههههههههههه
رجعت غاده معها صورِ : وش فيك
دانهً : هههههههههههه"ولفت الالبوم لهآ " هههههههههههه هذا ايششَ
غاده شهقت وسحبتً الالبومٍ وقلبٍ وجههآ الوان :
دانه : ههههههههً ياحليكْ ياغادهً عطيني اكمل الصصُورٍ
غده منجرجه : لـآ لـآ خلاص مو لازم
دانه سحبتهً : بسكت ههههه واللهص عطيني"وخذته "
غاده : يارابي لا تطىلعي صور فرنسساً
ادنهً : عادٍي ماني معلمهً
ولفوآ عالصورْ وفي صور لهمً وهم عند برج ايفيل
غاده للحينْ خجلآنهً
دانهً لفت عليهً : لبى الخجلآن هنا وين؟
غاده : ببرج ايفيل وش تشوفينً
دانه : هههه مقهورهِ عليً
دانه شافت صوره ثانيهً : ههههههههههههههههههههههه
[ كآنت خالد يبوس غاده بشفتها و يصور من يده اليمينً ووراهم برج ايفيل ]
غاده سحبتهً بالقوهِ وهي خجلانهً و سكرتهً وحطتهً بالغرفهً : قلت لكْ صور فرنسسا لآ
دانه للحسن تضحك
غاده انقهرت وهي منخجلهً وجلستْ معصبهٍ ومبوزهً : لآـ تضحكينْ خلااص
دانهً هدتٍ وسكت : خلاااص سكتً "وباست خدهآ " اسفهً حقك عليً
غادهِ قآمتً : بروح اقول لميريً تسسوي الغدآ
دانه قامت وجلستهآ : خليكْ انأ اكلمهآ الحينً
غاده : لـآ انا
دانه ابتسمت : ارتآحيً "وطلعت لكتها بالتلفونً للمطبخً ورجعت كملت سسوآلف "
ــــــــــــــــــــــــــ
ووَ نرجعً للعرسسآنً . . بالطيـآرهً
طول الوقت سساكتًهً
احمد كا يتصنع النوم ولف لهآً : محتآجهً ششًيء تشربي تآكليً تدللي تراك بالفيرست كلآسً
جوريُ ابستمت بخجلً : مشكورُ
احمدً : ابفهم خجلك وانآ عارفهِ من كلمتكِ بس ليهُ كل مآ "ومسك يدهآ وسحبتهآ " شفتي كل مامسكتك وقربت تبعدي
جوريُ خجلت : ماادريً
احمدً : برآحتكً بس ليه باردهً ؟
جوريُ : ليه تعآملنيً كذا ترآ انـآ زو ."وسكتت"
احمدً عجبه الوضعِ خلآها تتكلمً : وشوُ
جوري خجلت : ولـآ شيءُ
احمد " بخليكً تنسي الخجلُ و البعدً وتتكلمي ههههً بدآيه حلوآ "
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عندً خآلًد بالشركهً بعد مآطلع من الآجتمآعً
مآسك جوآلهً رسل لغآدهً ونزلهً : ايوآ
السكرتيرً : طآلع عمركٍ فيً عندك سفرهً
خالد كشر : وينً وليه
السكرتير : كآلع عمرك كنت نآسًي ان في صفقهُ و لـدبي
خالد مآله خلقُ : متى ؟
السكتير : بعدً ثلآث ايآم
خالد : ولمدةً ؟
السكرتير : يومين
خالد وقفً : طيبً حجزوآ ليُ درجه اولُى و انآ طىآلع الحينً
الشكريتير : انشاءالله طآل عمرك
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ابو تركيُ : بكراً ولـآ اليوم ؟
ابو خالدً : ابويً يقولً اليٌومَ
ابو تركي : خلاص خبرٍ اخوآنيً ونروح
ابو خالد : انشاءالله مع السلامه
ابو تركي : مع السلآمهً
ـــــــــــــــ
ببيتً ابو احمدً بعد مآرجع من الشركهً رن جوآلهً : الو .. .هلآ جآاسسم ..الحمدلله ... اخباركم انتم .. . . .ايوا ......خلآص حلوٍ انشءاللهً اليٌومً عندكم .... فمان الله
ام احمدً بعد مآسكرً : منَ تكلم ؟َ
ابو احمدً وعينه ع الجوآلً : جآسسمً يقولً جديً وجدتيً يقولونً نروح الشاليه اليُوم
العنود سمعت الشاليه وصرخت :الشاليه المزرعه ماغيرها ؟؟!!
ابو احمدً : شوي شوي لـآ تصارخينٍ مآشفنا خير اي المزرعهً
العنود: ونآسسه متى ؟
ابو احمدً : اليومُ
العنود طارت بتروح تخبر خوآتها وقفها صوت ابوها : هلا
ابو احمدً : تعآليً ماقلت لكً
العٌنودً جلست : وشوً
ابو احمدً : خطيبكِ يبيً يملكً
العنود فهت : هاااً .. . اي يً وش طيب .. اي كملً
ابو احمدص ضحك علىً توترهآ وفهاوتها : ويبيًها الاسبوع الجآًي
العنود لفت لامها : مدريُ
ام احمدً : ملكةْ الـآسبوع الجآيُ حلوُ مو زوآأج حبيبي ملكهً
العنود وقفت : ايً اي فاهمهً طيبً
ابو احمدًابتسم ": اعطيهمً الخبرً؟؟
العنود ابستمت ورآحتً
ابو احمد : هههههههههههً
............
دخلتٍ على خوآته في الصآلهً اللي فوقً :
رغد بلا شعور: وش بلاه وجهتس كذا


جوآهر : انتي من متى تكلميً نجديّ ؟؟
رغد باستغرا : مدريُ طلعت كذا مني
جوآهر : عششان تعرفين ان نص اهلكِ نجديينً يكفي جدتكِ نجديهً
رعد : هههههً طيبُ
جوآهر : عنود وش فيكً ؟
عنودً : ملكتي الاسبوع الجآي
جواهر+رغد : متتتتًى
عنود ابستمت على جنب : الاسبوع الجآيً
رغد : يوووهً مآشريتي شيُء ولـآ حنا
عنود : ايوآ بس هي ملكهً بتكون بيننآ يعنيً
جوآهر : ايوا اكييدً "باستها " اجل مبروك مقدمأٌ
عنودً : الله يبارك فيكٍ "وتذكرت " تعالللووووووووو
البنات : وشو
عنود : بنروح المززرررعه جديً الكبيره اليومْ
البنات : كذااااابهً وناسسهً الشاليه
نود : ايوا واللهً ع المغربٍ بنمشيُ اظن
رغد قامت : بشوف اغراضيِ
جواهر : بنجلسً فيهاَ؟
عنودً : ايوآ 3 ايام
[ تذكرونِ الشاليهْ اللي قبل هذآ هو نفسسه ]
ــــــــــــــــــــــــــــ
ددانه : ههههههههَ
غادهِ هههههههههههه آأه بطنيً هههههههً بطني بطني "ويدها على بطنهأ"
دانه خافتِ : غدو لأ تضحكي كثير
غاده تعض شفتها ويدها بطنها ومنحنه : بروحِ بدورة المياهْ
ورآحتً . .
دانهَ : كأني طولتِ اوف الساعه 2 مرت بسسرعه
الى فجأ يدخل خآلدً وقف مستغربً بعدين استوعب : دويينً
دانه سلمت عليهْ : اي دوين ماغيرهآ
خالد : كيف الحال ؟
دانه : الحمدلله بخير كيفك انت ؟
خالدً : تمامْ . . الا منور البيتً
دانهً : تسلم منور بأهله
خالد : الحُبْ ويــًـًـًنهْ ؟
دآنهً : رآحتً الحمآمً الله يكرمكً
خالدً : اهاااً . . هي كيفها اليوم
دانهً : ههه من الضحكِ كل ساعه للحمآمً
خالد : اها هههٍ ايوآأأُ لـآنها مانامتً اكيدً مثل كل يومً
دانهً : ولـآ اكلتْ قلت لها ولا تبي قالت بوجودكً بتآكلً
خالد ابستم : اصلاً هي لآيعهً الاكلً استغفر اللهً ماتبي ششُيء .. !
جآت غادهِ : دانهً هههه تخي"رفعت ر اسها " صباح الخيرُ خالدً
خالد جا لهآ ومسكها وباسً : صباح الورد كيفك اليوم
غاده خجلتٍ مو قدام دانه : بخير
دانه [ تحس نسها غلط بينهم ولـآ بالغرفه بعدً وقفت ] : انأ استأذن الحينء تأخرتً
غاده جات لهآ : :وين وينً لـآ جلسسي
دانه ابستمت : لـآ مااقدرْ
غاده برجآ : بلييزً جلسي تغدي
دانه : حيآتي مره ثانيه
خاالد بدون نقاش : مافي طلعهً الا وانتي متغديه معأنا
دانه ابستمت لهمً :يعني جآيه براسكم خلاص اكلم اميً الحينً "وكلمت امهآ ورضت ونزلت تحت بالصالهٍ "
.......
غ’ـآدهً : حبيبيٍ جآي اليُوم بكيـٍر
خالدً لصق فيهاً : وانا اقدًر اخلي الحلو وحيدً
غادهِ بعدتِ شويً : خلووديً
خالد لصق فيها لمنً صار خشمهبخشمهآ وخجلتْ : خاالدً
خالدً باسها : عيونه وقلبهٍ
غادهِ : فديتكً يلا ننزلً
نزلوآ تحتً وهم بالمصعد
غادهِ: كل منكِ انتِ ليه تخليٍ الالبومٍ برا دوينْ شافت الصور بفرنسا و ذيك لصوره اللي مااحبها بالذات
خالد : ههههههههههههه عآد انا احبْ هالصوره بالذاتِ شرايك نحطهآ بإيطآر ونعلقها فوق السرير
غاده خجلت : هذا اللي باقي
و"نفتح المصعد وطلعوآ وشافوا دانه وبعدها رآحوا لطآوله الغدآ "
غادهِ فتحت الثريهٍ اللي فوقهمِ ’ : يالله حياً دنووً
دانهٍ جلست : الله يحييكً
غادهِ اول ماجلستْ وجتها الريحهً حسستً بلوعهً على طولً وقآمت للحمآم الله يكرمكمً
خالدِ : تؤ تؤِ مثل كذا
دانهِ : اكيدِ هذا الحآملً كذا
خالد قام لهآً لدورة الميآه ورجع معاهاٍ : يالحب لازم تآكليً
غادهِ وهي واقفه مكشره : مو مشتهيهً
خالد مد لهً ملعقه
غاده تحسْ بقرف : مابي مابيً . . ,
خالد بعدش الملعقهٍ : الله يهيدكِ ترآ مارح تروحيْ الششآليه كذا
دانه + غاده : شاليه ؟
خالدِ : اوه ماتعرفوآ بنروح اليومً ششاليهُ
دانه+غاده فرحوآ وناسسه
خالد يناظرهآ : لـآ تحاول مارحِ تروحينْ
غاده بوزت : ياسلااام
خالد بحده : اكلي
غاده : ياربي مو غصب حتى الريحه اقرف
خالد اكلها غصصِب
غاده تحسِ بلوعهً وبتكبي : مابي لا تغصبنيً "وقآمت للصآله "
وخالد ودانه مخلصين وقآموا معها
وجلسسوآ سُوا
دانه : خلااص نشوفكمِ بالشاليه اليوم
غاده : يب
خالد : لـآ مارح نجيً
غاده لفت عليه مكشره : وششوً؟
خالد ببرود : اللي سمعتيهً
غاده لصقت فيه : خاللدً
دانه سلمت وطلعت
خالدً : تؤ تؤ
غادهِ تدلع عليه وتلعب بيدهً : خلووودًي حياتيً تكفىً ابي اروح طيب
خالد : اليوم لا بكرا اي
غاده بوزتً : لييه طيبً ؟
خالدٍ : عششآنً تآكلين
غاده : والله مو منيً ماشتهيً
خالد : مالي دخلً
غادهً : اوفِ
خالد : وترآ عندي سفره لدبي بعد 3 ايـآمٍ
غاده انصدمت وشششوُ وتتركني "لصقتِ بيدًه "
خالد : وآلله ماادريٍ شسوي وانتي حامل ماقدرْ اوديك ولا اترككٍ وعندي صقه تعرفين
غادهً وخرت عنه وبوزت : طيبً
خالد لف عليها وابستم على جنب : الحب زعل
غاده : لـأ
خالدٍ : حبيبي
غاده : ......
خالد : حياتي
غاده :............
خالدِ قرب عندها و عض اذنها وهيلصقت كتفها باذنها بدلع : خاالد
خالد خقِ وقآم يبوس : عيون وروح وقلب و ضنا و عيشى ودنيا و خياة خالد
غادهِ بدلعِ متعمدَ : حيآتي انتيً لبى قلبكٍ
خالدً ماتحملً :بتجننينيٍ بتموتينيٍ انت
غاده بدلعٍ : بعدي الشر عنك حياتي
خالدٍ : ناويه علي " ولصق فيها
غادهِ المها بطنها : خالدْ بطنيً شوي شوي علي
خالد بعدِ ونسى عمرهً : احم
غاده ابستمت وباست خدهِ : هههههه " وقآمت "
خالد :وين "مسك يدهآ"
غاده : ابي انام
خلد : يلا معاك
.......

يتبع ,,,,

👇👇👇


تعليقات
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -